Instrukcja obsługi Pizzicato 3.6 PL395 - Wersja z dnia 05/06/2013

Professional

Notation

Composition Pro

Drums and Percussion

Guitar

Choir

Keyboard

Soloist


Parametry taktu

Objęte tematy:


Wskazywanie oznaczen tempa i tonacji [Professional] [Notation] [Composition Pro] [Drums and Percussion] [Guitar] [Choir] [Keyboard] [Soloist]

Domyślnie, program Pizzicato umieszcza oznaczenie metrum na początku zapisu nutowego oraz wtedy, gdy pojawi się jego zmiana. Podobnie jest z oznaczeniem tonacji, które jest umieszczane na początku każdej pięciolinii oraz wtedy, kiedy następuje jego zmiana. Interesującą sprawą może być modyfikacja tego automatycznego zachowania, po to by wymusić wskazywanie oznaczenia metrum bądź tonacji lub, po to by któryś z tych zapisów ukryć.

Otwórzmy przykład Ex075, a następnie wybierzmy takt 5 na obydwu pięcioliniach:

W menu Edit wybierzmy opcję Measure parameters (parametry taktu). Pojawi się następujące okno dialogowe:

Chcemy, na przykład, ukryć oznaczenie tonacji pokazywane w tym takcie, a wymusić pokazywanie oznaczenia metrum.

Numerowanie taktów [Professional] [Notation] [Composition Pro] [Drums and Percussion] [Guitar] [Choir] [Keyboard] [Soloist]

W powyższym oknie dialogowym można też zmodyfikować sposób numerowania taktów. Przedtem jednak, należy uaktywnić funkcję numerowania taktów, gdyż nie jest ona automatycznie włączona. Aby to zrobić, zobaczmy lekcję zatytułowaną Charakterystyka pięciolinii.

Normalnie, program Pizzicato numeruje takty począwszy od pierwszego. Czasami trzeba zmienić to ustawienie. Typowym przykładem może być przedtakt na początku utworu (zawierający tylko jedną jednostkę metryczną [beat]). Takt taki, zgodnie z konwencją, nie jest liczony.

 • Wybierzmy pierwszy takt.
 • Przywołajmy okno dialogowe dla parametrów taktów (Measure paramters).
 • Zaznaczmy pole Measure numbers (numery taktów).
 • Pierwsza opcja to wybór Automatic (automatycznie), co oznacza, że każdy takt będzie numerowany. Wybierzmy opcję drugą, a takt ten nie będzie liczony. Trzecia opcja pozwala przydzielić dowolny numer danemu taktowi. W takim przypadku, takty następne będą numerowane kolejno począwszy od tego dowolnego numeru.
 • Kliknijmy na przycisk OK. Zapis nutowy wygląda teraz tak:

Numer 1 jest przypisany do taktu drugiego, a takt pierwszy nie jest liczony. Jeśli takt pierwszy musi zawierać tylko jedną jednostkę metryczną, powinno to być zakomunikowane programowi Pizzicato w następujący sposób:

 • Wybierzmy pierwszy takt.
 • Przywołajmy okno dialogowe dla parametrów taktów (Measure parameters).
 • Zaznaczmy pole Measure duration (czas trwania taktu).
 • Zaznaczmy opcję Fixed (ustalony) tuż poniżej, a w pole tekstowe wpiszmy „1”.
 • Kliknijmy na przycisk OK.
 • Dodajmy ćwierćnutę do taktu pierwszego i cztery ćwierćnuty do taktu następnego, aby uzyskać taki rezultat:

Posłuchajmy jak brzmi ten zapis: program Pizzicato gra takt pierwszy tak, jakby miał on tylko jedną jednostkę metryczną. Można także zredukować rozmiar pierwszego taktu.

Jeśli chodzi o zapis numerów taktów, jego podstawowe zasady są określane w oknie dialogowym do ustalania charakterystyki pięciolinii (brak numeru, każdy takt numerowany lub co X taktów numer). Jednakże w obecnym oknie dialogowym można zmienić przyjęte zasady dla wybranych taktów. Okno to zawiera ramkę zatytułowaną Number indication (pokazywanie numerów), gdzie możliwy jest wybór trybu pokazywania numerów dla wybranych taktów spośród Automatic (stosowana będzie ogólna zasada), Forced (wymuszony – numer taktu będzie pokazany) lub Hidden (ukryty – numer taktu nie będzie wyświetlany).

Pauzy wielotaktowe [Professional] [Notation] [Composition Pro] [Drums and Percussion] [Guitar] [Choir] [Keyboard] [Soloist]

Kiedy któryś z instrumentów nie gra przez kilka taktów, przyjęło się zapisywać to w jednym takcie, ze znakiem pauzy i umieszczoną nad nim liczbą taktów do odliczenia). Oto przykład, jak stworzyć pauzę wielotaktową dla 10 taktów, które mają być odliczone, począwszy od taktu 2:

 • Wybierzmy takt 2.
 • Przywołajmy okno do zmiany parametrów taktów (Measure parameters).
 • Zaznaczmy pole Measure duration (długość trwania taktu).
 • Zaznaczmy opcję Multiple measure (takt wielokrotny) tuż poniżej, a w pole tekstowe wpiszmy „10”.
 • Kliknijmy na przycisk OK.
 • Na palecie narzędziowej Graphic symbols (symbole graficzne) wybierzmy narzędzie
 • Kliknijmy na takt 2 na pierwszej pięciolinii. Zapis nutowy wygląda teraz tak:

Liczba „10” określa liczbę taktów do odliczenia, a numeracja taktów wygląda teraz tak, że po numerze 2 następuje automatycznie numer 12.

Takty dowolne [Professional] [Notation] [Composition Pro] [Drums and Percussion] [Guitar] [Choir] [Keyboard] [Soloist]

Program Pizzicato pozwala tworzyć takty dowolne, tj. takty, które nie zawierają stałej liczby jednostek metrycznych. Do taktu takiego można zatem dodawać dowolne wartości nut i będą one rozmieszczone w nim równomiernie. Kiedy program Pizzicato odtwarza taki dowolny takt, przejdzie on do taktu następnego po zagraniu wszystkich nut z tego taktu. Oznaczenie metrum nie jest wobec tego już potrzebne (można je ukryć). Zobaczmy jak przekształcić takt 12 w takt dowolny.

 • Wybierzmy takt 12 .
 • Przywołajmy okno do zmiany parametrów taktów (Measure parameters).
 • Zaznaczmy pole Measure duration (długość trwania taktu).
 • Zaznaczmy opcję Free on the basis of a "Quarter note" (swobodny, na bazie ćwierćnuty) tuż poniżej.
 • Kliknijmy na przycisk OK.
 • Wpiszmy 7 ćwierćnut do taktu 12, aby uzyskać taki wynik:

Kiedy posłuchamy tego przykładu, zauważymy że program Pizzicato zagra 2 pierwsze takty, odczeka następne 10 taktów, a następnie zagra 7 ćwierćnut, przed przejściem do następnego taktu. Zwróćmy uwagę, że kiedy użyjemy okna dialogowego do ustawiania parametrów taktów, wybrane przez nas opcje będą miały wpływ na wszystkie wybrane takty. We wszystkich przypadkach, wpływ ten występuje względem wszystkich pięciolinii, na których znajdują się wybrane takty, ponieważ takt występujący na różnych pięcioliniach musi mieć taki sam czas trwania i ten sam numer.

Justowanie i linie pieciolinii [Professional] [Notation] [Composition Pro] [Drums and Percussion] [Guitar] [Choir] [Keyboard] [Soloist]

Ramka Measure justification (justowanie taktu) jest używana do uaktywnienia (opcja domyślna) lub do wyłączenia (wybór: Never – nigdy) automatycznego justowania taktów. Jeśli zawartość niektórych taktów została ułożona ręcznie, opcja ta może zagwarantować, że program Pizzicato nigdy już nie zmieni układu taktu, na przykład po modyfikacji układu strony.

Ramka Staff lines (linie pięciolinii) jest używana do wyłączenia widoczności linii w wybranych taktach. Opcja ta jest, na przykład, używana do stworzenia współczesnego zapisu nutowego, gdzie niektóre takty nie mają wcale linii.


Professional

Notation

Composition Pro

Drums and Percussion

Guitar

Choir

Keyboard

Soloist